Kuriyama Mirai's Profile

Kuriyama Mirai

Kuriyama Mirai

31/01/2004

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 877
Điểm 4472
Kết bạn

Bạn bè (5)

Hoạt động gần đây (919)

 • Kuriyama Mirai đã trả lời trong câu hỏi: Giải phương trình bậc hai x^2+x−2=0 Cách đây 12 giờ

  B. x= 1 hoặc x =-2
  Bạn thử bằng máy tính là được nhé

 • Kuriyama Mirai đã trả lời trong câu hỏi: Tìm GTLN của A=3-x^2+2x-|y-3| Cách đây 12 giờ

  A=3x2+2x|y3|=(x22x+1)+4|y3|=[(x1)2+4|y3|]A=3−x2+2x−|y−3|=−(x2−2x+1)+4−|y−3|=−[(x−1)2+4−|y−3|]

  Mà : {(x1)20|y3|0{(x−1)2≥0|y−3|≥0 

  (x1)2+|y3|0[(x1)2+|y3|]0A4⇒(x−1)2+|y−3|≥0⇒−[(x−1)2+|y−3|]≤0⇒A≤4

  Dấu "=" xảy ra khi x=1;y=3

  Vậy MAx A có GTLN khi x=1;y=3

 • Kuriyama Mirai đã trả lời trong câu hỏi: Tìm x, y biết x/2=y/5 và x.y=40 Cách đây 12 giờ

  Áp dụng tính chất DTSBN, ta có
  x/2 = y/5 = x+y/5+2 = 40/2 =20
  => x = 20 .2 =40
  y = 20.5 = 100

 • Kuriyama Mirai đã trả lời trong câu hỏi: Tính số trang cuốn sách biết để đánh số trang dùng 204 chữ số Cách đây 13 giờ

  Để đánh số trang từ 1 đến 9 cần 9 chữ số.

  Để đánh số trang từ 10 đến 99 cần:

  [(99-10)+1].2=180 (chữ số)

  Số chữ số còn lại là: 204-180-9=15 (chữ số)

  Số trang có 3 chữ số là: 15:3=5(trang)

  Quyển sách có số trang là: 9+90+5=104 (trang)

 • Kuriyama Mirai đã trả lời trong câu hỏi: Tìm x, biết 245-5.(16+x)=140 Cách đây 13 giờ

  a) 245 - 5(16+x) =140
  => 5(16+x) = 245 -140 = 95
  => 16+x = 95 / 5 = 19
  => x = 19-16 
  => x =3
  b) (x-1954).5 =50
  => x - 1954 = 10
  => x = 1954 + 10 
  => x = 1964
  c) 30. (60-x) = 30
  => 60-x - 1
  => x = 60-1 
  => x =59

 • Kuriyama Mirai đã trả lời trong câu hỏi: Tính số hs khối 6 biết khi xếp thành 2, 3, 4, 8 hàng đều vừa đủ Cách đây 13 giờ

  Gọi số hs của khối 6 là x ( x ϵ N ;90-100) Vì khi xếp hàng 2,3,4,8 đều vừa đủ nên x ϵ BC(2,3,4,8)

  Ta có : BCNN(2,3,4,8)=24

  Vậy BC (2,3,4,8)=B(24)={0,24,48,72,96,...}

  Vì số hs nằm trong khoảng từ 90 đến 100 nên x = 96

  Vậy số hs của khối 6 là 96 hs

 • Kuriyama Mirai đã trả lời trong câu hỏi: Chứng minh rằng a+b+c>=ab+bc+ac Cách đây 13 giờ

  Đề sai đúng không bạn? a, b, c là số dương thì làm sao a+b+c có thể >= ab+bc+ac được ?
  Mình nghĩ đề thế này (a+b+c)^2 >=ab +bc+ac
  Sau đó bạn nhân cả 2 vế với 2 , chuyển hết sang 1 vế sẽ được hằng đẳng thức 
  Hằng đẳng thức này luôn >=0 nhé

 • Kuriyama Mirai đã trả lời trong câu hỏi: So sánh A=2015.2016 và B=2016.2016 Cách đây 13 giờ

  Có hai tích A và B trên. Phân tích có:

  A có 2016, B có 2016. 2016 = 2016

  A có 2015, B có 2016. 2015 < 2016

  Nên 2015.2016 < 2016.2016

  Vậy A < B

 • Kuriyama Mirai đã trả lời trong câu hỏi: Tìm x, biết (x-12).(x+3)=0 Cách đây 13 giờ

  Ta có 

  (x-12)(X+3) =0
  => TH1 : x-12=0
  Th2 : x+3 =0
  Xét x-12 =0 
  => x =12
  x+3 =0
  => x =-3
  Vậy x = 12 hoặc x = -3

 • Kuriyama Mirai đã trả lời trong câu hỏi: Tính diện tích hcn ban đầu biết nếu tăng chiều dài 7m, rộng 15m Cách đây 13 giờ

  Do:Nếu tăng chiều dài 7m , tăng chiều rộng 15m thì hình đó trở thành hình vuông .và chiều dài gấp 3 lần chiều rộng.Nên hiệu của chiều dài và chiều rộng sẽ bằng 2 lần chiều rộng

  vậy hiệu giữa chiều dài và chiều rộng là:

  15-7=8(m)

  chiều rộng là:

  8:2=4(m)

  Chiều dài là:

  4.3=12(m)

  diện tích hình chữ nhật ban đầu là:

  12.4=48(m2)

  Đáp số:48 m2

Điểm thưởng gần đây (1029)

 • Kuriyama Mirai: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 4 giờ
 • Kuriyama Mirai: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 6 giờ
 • Kuriyama Mirai: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 giờ
 • Kuriyama Mirai: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 giờ
 • Kuriyama Mirai: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 giờ
 • Kuriyama Mirai: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 13 giờ
 • Kuriyama Mirai: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 13 giờ
 • Kuriyama Mirai: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 13 giờ
 • Kuriyama Mirai: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 13 giờ
 • Kuriyama Mirai: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 13 giờ