ON
YOMEDIA

NB 's Profile

NB

NB

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 313
Điểm 1112
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (292)

  • NB : câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • NB : câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • NB : câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • NB : câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • NB : câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • NB : trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • NB : trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • NB : trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • NB : trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • NB : trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng

 

1=>1