ON
YOMEDIA

Nguyễn Đức Đại's Profile

Nguyễn Đức Đại

Nguyễn Đức Đại

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 149
Điểm 264
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (160)

Điểm thưởng gần đây (169)

  • Nguyễn Đức Đại: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Nguyễn Đức Đại: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Nguyễn Đức Đại: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Nguyễn Đức Đại: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Nguyễn Đức Đại: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Đức Đại: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Đức Đại: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Đức Đại: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Đức Đại: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Đức Đại: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 6 tháng

 

1=>1