ON
YOMEDIA

Khánh Kim's Profile

Khánh Kim

Khánh Kim

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 93
Điểm 107
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (93)

  • Khánh Kim: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 ngày
  • Khánh Kim: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • Khánh Kim: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Khánh Kim: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Khánh Kim: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Khánh Kim: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Khánh Kim: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Khánh Kim: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Khánh Kim: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Khánh Kim: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng

 

1=>1