ON
ADMICRO

Super Misoo's Profile

Super Misoo

Super Misoo

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 743
Điểm 3607
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (755)

 • Super Misoo đã trả lời trong câu hỏi: luật trẻ em là gì Cách đây 1 năm

  Luật Trẻ em năm 2016 quy định rõ: Trẻ em là người dưới 16 tuổi. Như vậy, khác với quy định tại Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004. Khái niệm trẻ em hiện nay không còn giới hạn trong phạm vi  công dân Việt Nam mà bao gồm cả trẻ em là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam.

 • Super Misoo đã trả lời trong câu hỏi: Tại sao Pháp lại chọn thành Gia Định để tấn công Cách đây 1 năm

  -Gia Định xa TQ sẽ tránh đựơc sự can thiệp của nhà Thanh.
  -Xa kinh đô Huế, sẽ tránh được sự tiếp viện của của triều đình Huế.

  -Chiếm được GĐ coi như chiếm được kho lúa gạo của triều dình Huế, gây khó khăn cho triều đình.

  -Đánh xong GĐ, sẽ theo đường sông Cửu Long, đánh ngược lên Campuchia và làm chủ lưu vực sông Mê-Kông.
  -Pháp phải hành động gấp, vì: TB Anh sau khi chiếm Singapo và Hương Cảng cũng đang ngấp nghé chiếm Sài Gòn.

 • - Nguyên nhân sâu xa:

       + Sự phát triển không đều của các nước đế quốc ,mâu thuẫn giữa các đế quốc về thuộc địa ngày càng gay gắt( trước tiên là giữa đế quốc Anh với đế quốc Đức) là nguyên nhân cơ bản dẫn đến chiến tranh.

       + Sự tranh giành thị trường thuộc địa giữa các đế quốc với nhau.

  - Nguyên nhân trực tiếp:

       + Sự hình thành hai khối quân sự đối lập, kình địch nhau.

  - Duyên cớ: 28/6/1914 Hoàng thân thừa kế ngôi vua Áo-Hung bị ám sát tại Bô-xni-a (Xéc bi). Nhân cơ hội đó Đức hùng hổ bắt Áo phải tuyên chiến với Xéc-bi.

  - Ngày 01/08/1914 Đức tuyên chiến với Nga

  => Chiến tranh bùng nổ và nhanh chóng trở thành chiến tranh thế giới

  - Ngày 28/07/1914 áo - Hung tuyên chiến với Xecbi

  - Ngày 03/08/1914 Đức tuyên chiến với Pháp

  - Ngày 04/08/1914 Anh tuyên chiến với Đức

 • Super Misoo đã trả lời trong câu hỏi: Vai trò của Liên xô trong chiến tranh thế giới thứ hai (19379-1945)là gì Cách đây 1 năm

  Vai trò quyết định của Liên Xô trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít:

  1. Tập hợp các lực lượng yêu chuộng hòa bình đấu tranh chống phát xít.

  2. Đập tan cuộc chiến tranh xâm lược của phát xít Đức, giải phóng lãnh thổ của mình.

  3. Giúp đỡ các nước Đông Âu giải phóng đất nước khỏi ách phát xít. Tiến công đến tận sào huyệt của chủ nghĩa phát xít Đức tiêu diệt chúng.

  5. Tổ chức các hội nghị quốc tế: I-an-ta, Pốt-xđam bàn việc kết thúc chiến tranh.

 • Super Misoo đã trả lời trong câu hỏi: Chính sách cộng sản thời chiến có nội dung gì và có ý nghĩa như thế nào? Cách đây 1 năm

  - Nội dung cơ bản của Chính sách Cộng sản thời chiến:

       + Nhà nước kiểm soát toàn bộ nên công nghiệp: quốc hữu hóa đại công nghiệp và công nghiệp vừa và nhỏ nhằm tích lũy hàng tiêu dùng tiếp tế cho quân đội.

       + Trưng thu lượng thực thừa của nông dân. Nhà nước độc quyền lúa mì. Năm 1920 chế độ này được áp dụng với cả khoai tây, rau đậu và nhiều nông phẩm khác.

       + Thi hành chế độ cưỡng bức lao động.

  Chính sách đã động viên tối đa nguồn của cải nhân lực của đất nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp, đến cuối năm 1920 Nga đẩy lùi sự can thiệp của các nước đế quốc, bảo vệ chính quyền non trẻ.

 • Super Misoo đã trả lời trong câu hỏi: Tại sao nước anh bắt đầu cách mạng công nghiệp sớm nhất Cách đây 1 năm

  Đế chế thực dân rộng lớn. Lý do cuối cùng cho lý do tại sao vương Anh là quốc gia đầu tiên công nghiệp hóa có một phần lớn là do sự phát triển của đế chế thực dânAnh lúc bấy giời. Khi cuộc cách mạng công nghiệp bắtđầuvương quốc Anh đang  giữa kỷ nguyên của chủ nghĩa đế quốc.

 • - Ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng Mười Nga :

  - Với nước Nga.

       + Đập tan ách áp bức, bóc lột của phong kiến, tư sản, giải phóng công nhân và nhân dân lao động.

       + Đưa công nhân và nông dân lên nắm chính quyền, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

       + Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho cách mạng thế giới.

 • Super Misoo đã trả lời trong câu hỏi: Nguyên nhân hậu quả chiến tranh thế giới thứ 2 Cách đây 1 năm

  Nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai:

  - Nguyên nhân sâu xa:

       + Tác động của quy luật phát triển không đều về kinh tế và chính trị giữa các nước tư bản trong thời đại đế quốc chủ nghĩa,so sánh lực lượng trong thế giới tư bản thay đổi căn bản.

       + Việc tổ chức và phân chia thế giới theo hệ thống Véc-xai - Oa-sinh-tơn không còn phù hợp nữa. Đưa đến một cuộc chiến tranh mới để phân chia lại thế giới

  - Nguyên nhân trực tiếp:

       + Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1932 làm những mâu thuẫn trên thêm sâu sắc dẫn tới việc lên cầm quyền của chủ nghĩa phát xít với ý đồ gây chiến tranh để phân chia lại thế giới.

       + Thủ phạm gây chiến là phát xít Đức, Nhật Bản Italia. Nhưng các cường quốc phương Tây lại dung túng, nhượng bộ, tạo điều kiện cho phát xít gây ra cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.

 • Super Misoo đã trả lời trong câu hỏi: Suy nghĩ của em về cách mạng tháng Mười Nga Cách đây 1 năm

  Thắng lợi của cách mạng Tháng Mười Nga đã thức tỉnh các dân tộc thuộc địa trên thế giới, thức tỉnh những người nô lệ trên khắp năm châu. Từ cổ vũ và thôi thúc của cách mạng Tháng Mười Nga, Quốc tế Cộng sản - Quốc tế thứ ba do Lênin sáng lập ra đời. Một trong những sự kiện quyết định đến sự lựa chọn dứt khoát con đường của cách mạng Việt Nam đó là khi Nguyễn Ái Quốc được tiếp xúc với Luận cương về các vấn đề thuộc địa và dân tộc của Lênin. Sau đó Nguyễn Ái Quốc đã dứt khoát tán thành Quốc tế thứ ba. Luận cương của Lênin đã giúp Nguyễn Ái Quốc khẳng định: Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ. Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác hơn là con đường cách mạng vô sản.

  Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII đảng Xã hội Pháp diễn ra cuối năm 1920 ở TP Tua (Pháp), Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành tham gia Quốc tế III Quốc tế Cộng sản, trở thành một trong những người sáng lập đảng Cộng sản Pháp và Người cũng trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên. Đây là một sự kiện chính trị vô cùng quan trọng trong đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc và trong lịch sử cách mạng nước ta.

 • Super Misoo đã trả lời trong câu hỏi: Trong phong trào cần vương cuộc khởi nghĩa nào tiêu biểu nhất Cách đây 1 năm

  Hình ảnh có liên quan

Điểm thưởng gần đây (759)

 • Super Misoo: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 tuần
 • Super Misoo: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tháng
 • Super Misoo: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
 • Super Misoo: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
 • Super Misoo: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
 • Super Misoo: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
 • Super Misoo: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
 • Super Misoo: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
 • Super Misoo: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tháng
 • Super Misoo: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 6 tháng

 

1=>1