YOMEDIA

Super Misoo's Profile

Super Misoo

Super Misoo

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 352
Điểm 1750
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (354)

 • Super Misoo đã đặt câu hỏi: sau bao lâu thì Asin đuổi kịp con rùa? Cách đây 2 tuần

  Bài 1. Trong một cuộc thi, lực sĩ Asin đuổi theo một con rùa. Khoảng cách ban đầu giữa Asin và con rùa là L = 10km. Asin đi hết quãng đường đó trong khoảng thời gian t(1) nhưng trong thời gian đó con rùa lại đi thêm một đoạn đường x(1). Asin vượt qua đoạn đường này trong thời gian t(2) nhưng con rùa đi thêm được đoạn x(2). Và sự việc tiếp tục diễn ra như vậy. Nhà toán học Zenon là trọng tài của cuộc thi. Ông chỉ đo được x(3)= 8cm và t(7) = 1,28.10(mũ -7)s . Hỏi sau bao lâu thì Asin đuổi kịp con rùa? Giả sử rằng Asin và con rùa chuyển động trên cùng đường thẳng với các tốc độ không đổi trong suốt cuộc thi.

  mik thử giải các bạn xem có đứng không nha cheeky

  Ở đây ta gọi vận tốc của Asin và rùa lần lượt là [tex]v_{A}, v_{r}[/tex]. Dễ thấy con rùa đi hết quãng đường [tex]x_{n}[/tex] trong thời gian [tex]t_{n}[/tex], lực sỹ đi hết quãng đường đó trong thời gian [tex]t_{n+1}[/tex] nên ta có: [tex]x_{n}=v_{r}t_{n}=v_{A}t_{n+1}\Rightarrow t_{n+1}=\frac{v_{r}}{v_{A}}t_{n}=(\frac{v_{r}}{v_{A}})^nt_{1}[/tex]
  Mà ta có: 
  [tex]t_{1}=\frac{L}{v_{A}}[/tex]
  [tex]x_{3}=v_{r}t_{3}=v_{r}(\frac{v_{r}}{v_{A}})^2\frac{L}{v_{A}}=(\frac{v_{r}}{v_{A}})^3L\Rightarrow \frac{v_{r}}{v_{A}}=0,02[/tex]
  [tex]t_{7}=(\frac{v_{r}}{v_{A}})^6\frac{L}{v_{A}}\Rightarrow v_{A}=5m/s=18km/h\Rightarrow v_{r}=0,02.18=0,36km/h[/tex]
  Thời gian để Asin đuổi kịp con rùa là: [tex]\tau =\frac{L}{v_{A}-v_{r}}\approx 0,57 (h)[/tex]

 • Super Misoo đã trả lời trong câu hỏi: Thế nào là chuyển động tịnh tiến? Cách đây 3 tuần

  – Ví dụ về chuyển động tịnh tiến thẳng: Chuyển động của toa tàu trên đoạn đường ray thẳng; ví dụ chuyển động của ngăn kéo hộc bàn.

  – Chuyển động tịnh tiến cong: Chuyển động của cạnh thẳng đứng của cánh cửa đang quay.

 • Gọi mA là khối lượng của xe ca.

        mB là khối lượng của xe moóc.

  Chọn trục Ox nằm ngang, chiều dương là chiều chuyển động.

  Áp dụng định luật II - Niuton ta có: F=ma

  a) Hợp lực tác dụng lên xe ca (xe A) chính là hợp lục tác dụng lên hệ (A và B).

     Fhl = (m+ mB)a = (1250 +325). 2,15 = 3386,25 N

  b) Hợp lực tác dụng lên xe moóc (xe B):  Fhl = mB.a = 325.2,15 = 698,75 N.

 • Super Misoo đã trả lời trong câu hỏi: Đối với vật quay quanh một trục cố định, câu nào sau đây là đúng? Cách đây 3 tuần

  B. Khi không còn momen lực tác dụng thì vật đang quay sẽ lập tức dừng lại. nhé bn

 • Super Misoo đã trả lời trong câu hỏi: Tính momen của ngẫu lực có độ lớn F = 5,0 N ? Cách đây 3 tuần

  D nhé bn

 • Super Misoo đã trả lời trong câu hỏi: Ngẫu lực là gì? Nêu một vài ví dụ về ngẫu lực ? Cách đây 3 tuần

  Tác dụng của ngẫu lực đối với một vật rắn ... Dưới tác dụng của ngẫu lực vật sẽ quay quanh trục đi qua trọng tâm và vuông góc với ... Nếu trục quay không đi qua trọng tâm thì trọng tâm sẽ chuyển động tròn xung quanh trục quay. ... Đối với các trục quay vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực thì mômen của ngẫu lực ...

 • Super Misoo đã trả lời trong câu hỏi: Tính momen của ngẫu lực đặt vào hai điểm A và B cách nhau 4,5 cm ? Cách đây 3 tuần

  a) 

  Momen của ngẫu lực: M = Fd = 1.4,5.10-2  = 0,045 (N.m)

  b)

   

  Momen của ngẫu lực:  M = Fd = F.BI

  Xét ∆AIB vuông tại I có:  cosα=BIABBI=ABcosα=4,5.102.cos30=0,039m

  => M = F.BI = 1.0,039 = 0,039 (N.m) 

 • Super Misoo đã trả lời trong câu hỏi: Lực hướng tâm có phải là một loại lực mới như lực hấp dẫn hay không? Cách đây 3 tuần

  a) Lực hướng tâm không phải là một loại lực mới như lực hấp dẫn, lực hướng tâm có thể là một lực hoặc hợp lực của các lực chúng ta đã học

  b) Nếu nói (trong ví dụ b sgk) vật chịu 4 lực P,N,Fmsn và Fht là sai.

  Vì trong trường hợp này vật chỉ chịu tác dụng của 3 lực P,N,Fmsn. Lực ma sát chỉ đóng vai trò là lực hướng tâm.

 • Super Misoo đã trả lời trong câu hỏi: Tính áp lực của ô tô vào mặt đường tại điểm cao nhất ? Cách đây 3 tuần

  Một ôtô có khối lượng 1200 kg chuyển động đều qua một cầu vượt,Áp lực của ôtô vào mặt đường tại điểm cao nhất là bao nhiêu,Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 10 cm,độ cứng 40 N/m,Một vật có khối lượng 1 kg được buộc vào một điểm cố định,Vật chuyển động tròn đều trong mặt phẳng thẳng đứng,Lực căng của dây khi vật qua điểm thấp nhất là bao nhiêu,Vật lý Lớp 10,bài tập Vật lý Lớp 10,giải bài tập Vật lý Lớp 10,Vật lý,Lớp 10

  cái chỗ bài 2 bài 3 đó mik lm lộn btvn của mik nhé còn b1 có nah bn

 • Ta có:

  + Điều kiện để vật không bị văng ra khỏi bàn là: Fht(Fmsn)max  (1)

  + Lực hướng tâm: Fht=maht=mω2r

  Lại có: ω=2πf

  Suy ra: Fht=m(2πf)2r

  Thay vào (1) ta được:

  m(2πf)2r(Fmsn)max

  f2(Fmsn)maxm.4π2.r

  Theo đầu bài ta có:

  - Lực ma sát nghỉ cực đại: 

Điểm thưởng gần đây (354)

 • Super Misoo: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 tuần
 • Super Misoo: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 tuần
 • Super Misoo: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 tuần
 • Super Misoo: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 tuần
 • Super Misoo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tuần
 • Super Misoo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tuần
 • Super Misoo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tuần
 • Super Misoo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tuần
 • Super Misoo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tuần
 • Super Misoo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tuần