ON
YOMEDIA

Nguyễn Khánh Dư's Profile

Nguyễn Khánh Dư

Nguyễn Khánh Dư

01/01/1970

Số câu hỏi 7
Số câu trả lời 474
Điểm 2391
Kết bạn

Bạn bè (19)

Hoạt động gần đây (514)

Điểm thưởng gần đây (576)

  • Nguyễn Khánh Dư: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Nguyễn Khánh Dư: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Nguyễn Khánh Dư: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Nguyễn Khánh Dư: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Nguyễn Khánh Dư: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Khánh Dư: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 4 tuần
  • Nguyễn Khánh Dư: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tuần
  • Nguyễn Khánh Dư: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tuần
  • Nguyễn Khánh Dư: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 4 tuần
  • Nguyễn Khánh Dư: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 tháng

 

1=>1