ON
YOMEDIA

Trần Anh Đức's Profile

Trần Anh Đức

Trần Anh Đức

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 34
Điểm 389
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (35)

Điểm thưởng gần đây (144)

  • Trần Anh Đức: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Trần Anh Đức: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 7 tháng
  • Trần Anh Đức: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Trần Anh Đức: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 14 Thực hành: Nhận biết một số loại thuốc và nhận biết hiệu quả của thuốc trừ sâu, bệnh hại) (+3đ) Cách đây 7 tháng
  • Trần Anh Đức: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Trần Anh Đức: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Trần Anh Đức: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng
  • Trần Anh Đức: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng
  • Trần Anh Đức: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 7 tháng
  • Trần Anh Đức: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng

 

1=>1