ON
YOMEDIA

Vua Ảo Tưởng's Profile

Vua Ảo Tưởng

Vua Ảo Tưởng

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 1391
Điểm 6228
Kết bạn

Hoạt động gần đây (1526)

Điểm thưởng gần đây (1769)

  • Vua Ảo Tưởng: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 tuần
  • Vua Ảo Tưởng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 9 tháng
  • Vua Ảo Tưởng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 9 tháng
  • Vua Ảo Tưởng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 9 tháng
  • Vua Ảo Tưởng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 9 tháng
  • Vua Ảo Tưởng: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 9 tháng
  • Vua Ảo Tưởng: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Vua Ảo Tưởng: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Vua Ảo Tưởng: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Vua Ảo Tưởng: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 12 tháng

 

1=>1