YOMEDIA

Vua Ảo Tưởng's Profile

Vua Ảo Tưởng

Vua Ảo Tưởng

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 1392
Điểm 6272
Kết bạn

Hoạt động gần đây (1526)

Điểm thưởng gần đây (1758)

  • Vua Ảo Tưởng: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 tháng
  • Vua Ảo Tưởng: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 tháng
  • Vua Ảo Tưởng: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
  • Vua Ảo Tưởng: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
  • Vua Ảo Tưởng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tháng
  • Vua Ảo Tưởng: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tháng
  • Vua Ảo Tưởng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tháng
  • Vua Ảo Tưởng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Vua Ảo Tưởng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Vua Ảo Tưởng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng