YOMEDIA

Ngố ngây Ngô's Profile

Ngố ngây Ngô

Ngố ngây Ngô

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 609
Điểm 2928
Kết bạn

Bạn bè (5)

Hoạt động gần đây (642)

Điểm thưởng gần đây (734)

  • Ngố ngây Ngô: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
  • Ngố ngây Ngô: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • Ngố ngây Ngô: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Ngố ngây Ngô: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Ngố ngây Ngô: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Ngố ngây Ngô: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Ngố ngây Ngô: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Ngố ngây Ngô: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Ngố ngây Ngô: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Ngố ngây Ngô: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng