ON
YOMEDIA

Trúc Mai's Profile

Trúc Mai

Trúc Mai

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 428
Điểm 2001
Kết bạn

Bạn bè (4)

Hoạt động gần đây (482)

 • Trúc Mai đã trả lời trong câu hỏi: Giải phương trình (x -2)(3x-12)=0? Cách đây 7 tháng

  a) (x+2)(3x - 12) = 0

  ⇒ x + 2 = 0     hoặc    3x - 12 = 0

      x       = 0 - 2   ⇔ 3x      = 0 + 12

   ⇔   x       = - 2      ⇔ 3x      = 12

                                 ⇔  x       = 12 : 3 = 4

  Vậy phương trình có nghiệm là x = -2 hoặc x = 4

 • 1. Ha Long Bay has been recognized one of the seven new natural _________of the world for 3 years (wonderful)

  2. The rice-cooking contest was very_________between Thon Trieu team and Thon Trung (competition)

  3. Last year, Nha Trang __________the most visitors in the country (attraction)

  4. That boy student was badly burned and had a timely________ from the doctors (treat)

  5. Drink cans and used paper should be sent to factories for ________ (recycle)

 • Trúc Mai đã trả lời trong câu hỏi: Công dân có nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác như thế nào? Cách đây 8 tháng

  - Công dân có nghĩa vụ tôn trọng quyền sở hữu tài sản của cá nhân, của tổ chức, của tập thể và của Nhà nước.

  - Nhặt được của rơi phải trả lại cho chủ sở hữu, khi vay nợ phải trả đầy đủ, đúng hẹn, khi mượn phải giữ gìn cẩn thận.

  - Nếu làm hư thì phải sửa chữa hoặc bồi thường theo quy định của pháp luật.

 • Trúc Mai đã đặt câu hỏi: Choose the best answer: Cách đây 8 tháng

  There............be anything wrong with this computer.

  A. can't

  B. won't

  C. hasn't

  D. shouldn't

 • Trúc Mai đã trả lời trong câu hỏi: Tại sao trên nắp ấm pha trà thường có một lỗ hở nhỏ ? Cách đây 11 tháng

  Trên nắp ấm pha trà thường có lỗ hở nhỏ để giúp nước trong ấm dễ chảy ra ngoài hơn khi ta rót trà vì khí trong ấm thông với khí quyển, áp suất khí trong ấm cộng với áp suất của nước nặng hơn áp suất của khí quyển, vì thế nước trong ấm chảy ra dễ dàng hơn

 • Trúc Mai đã trả lời trong câu hỏi: hỏi chơi chơi Cách đây 2 năm

  1

 • Trúc Mai đã trả lời trong câu hỏi: Tin học 6. Cách đây 2 năm

  - Tin học là một ngành khoa học chuyên nghiên cứu quá trình tự động hóa việc tổ chức, lưu trữ và xử lý bạn nhé! Mình tóm lại cho dễ hiểu

 • Trúc Mai đã trả lời trong câu hỏi: Vai trò của lớp Bò sát Cách đây 2 năm

  - Có lợi: Làm các sản phẩm mĩ nghệ, cung cấp thực phẩm và có giá trị thực phẩm, làm dược phẩm, vv...

  - Có hại: Một số loài bò sát nguy hiểm, có thể tấn công con người

 • Trúc Mai đã trả lời trong câu hỏi: câu đố vui Cách đây 2 năm

  Đáp án: Quả đấm nha bạn smiley

 • Trúc Mai đã trả lời trong câu hỏi: Can you help me please? I will tick you Cách đây 2 năm

  - Mình chọn câu C nha!

Điểm thưởng gần đây (621)

 • Trúc Mai: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 tuần
 • Trúc Mai: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 2 tuần
 • Trúc Mai: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 tháng
 • Trúc Mai: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
 • Trúc Mai: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
 • Trúc Mai: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 4 tháng
 • Trúc Mai: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
 • Trúc Mai: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng
 • Trúc Mai: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
 • Trúc Mai: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng

 

1=>1