ON
YOMEDIA

Tuyết Ngân's Profile

Tuyết Ngân

Tuyết Ngân

01/01/1970

Số câu hỏi 3
Số câu trả lời 63
Điểm 356
Kết bạn

Bạn bè (4)

Hoạt động gần đây (158)

Điểm thưởng gần đây (93)

  • Tuyết Ngân: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Tuyết Ngân: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề kiểm tra 45 phút chương 2 môn Hóa học 10- Đề số 1) (+9đ) Cách đây 2 năm
  • Tuyết Ngân: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Tuyết Ngân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • Tuyết Ngân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • Tuyết Ngân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • Tuyết Ngân: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 10 Ôn tập chương II) (+3đ) Cách đây 2 năm
  • Tuyết Ngân: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 10 Ôn tập chương I) (+3đ) Cách đây 2 năm
  • Tuyết Ngân: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
  • Tuyết Ngân: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1