ON
YOMEDIA

B Ming_'s Profile

B Ming_

B Ming_

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 1514
Điểm 6099
Kết bạn

Bạn bè (2)

Hoạt động gần đây (1588)

Điểm thưởng gần đây (1530)

  • B Ming_: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 6 ngày
  • B Ming_: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 tuần
  • B Ming_: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • B Ming_: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • B Ming_: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 tuần
  • B Ming_: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 tháng
  • B Ming_: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 tháng
  • B Ming_: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
  • B Ming_: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
  • B Ming_: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 7 tháng

 

1=>1