Midoriya Izuku's Profile

Midoriya Izuku

Midoriya Izuku

25/05/2004

TH,THCS và THPT Quốc tế á Châu

Số câu hỏi 82
Số câu trả lời 125
Điểm 701
Kết bạn

Hoạt động gần đây (732)

 • Midoriya Izuku đã đặt câu hỏi: I will tick you if you help me, ok??? Cách đây 4 tuần

  Chiếu một tia sáng vuông góc với một mặt gương phẳng. Góc phản xạ r có giá trị nào sau đây?

     A. r = 90o

     B. r = 45o

     C. r = 180o

     D. r = 0o

   

 • Midoriya Izuku đã đặt câu hỏi: I will tick you when you help me, ok??? Cách đây 4 tuần

  Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng, ta thu được một tia phản xạ IR tạo với tia tới một góc 60o (hình 4.4). Tìm giá trị của góc tới i và góc phản xạ r.

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

      A. i = r = 60o

      B. i = r = 30o

      C. i = 20o, r = 40o

      D. i = r = 120o

 • Midoriya Izuku đã đặt câu hỏi: Các bạn giúp mình nhé !!! Cách đây 4 tuần

  Có bốn vật a, b, c, d đều bị nhiễm điện. Nếu vật a hút b, b hút c, c đẩy d thì câu phát biểu nào dưới đây là đúng?

     A. vật a và c có điện tích trái dấu.

     B. vật b và d có điện tích cùng dấu.

     C. vật a và c có điện tích cùng dấu.

     D. vật b và d có điện tích trái dấu.

 • Midoriya Izuku đã đặt câu hỏi: Các bạn giúp mình nhé !!! Cách đây 4 tuần

   Một quả cầu nhỏ, rỗng, nhẹ được làm bằng nhôm và được treo bằng một sợi chỉ mềm như trong hình 18.4. Hãy mô tả hiện tượng xảy ra với quả cầu này khi đưa một thanh A bị nhiễm điện dương lại gần quả cầu.

 • Midoriya Izuku đã đặt câu hỏi: Các bạn giúp mình nhé !!! Cách đây 4 tuần

  Trong các thí nghiệm ở hình 18.3, các quả cầu bấc được treo bằng sợi chỉ mềm. Hãy ghi dấu điện tích của các quả cầu trong mỗi trường hợp.

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

   
 • Midoriya Izuku đã đặt câu hỏi: Các bạn giúp mình nhé !!! Cách đây 4 tuần

  Làm thế nào để biết một cái thước nhựa có bị nhiễm điện hay không và nhiễm điện dương hay âm?

 • Midoriya Izuku đã kết bạn Huất Anh Lộc (PewDiePie vs T-Series) Cách đây 1 tháng
 • Midoriya Izuku đã đặt câu hỏi: Please help me .... Cách đây 1 tháng

   Em hãy nêu cách làm giảm tiếng ồn trong nhà có mái lợp bằng tôn mỗi khi có trời mưa to.

 • Midoriya Izuku đã đặt câu hỏi: Please help me .... Cách đây 1 tháng

  Những vật nào sau đây hấp thụ âm tốt ?

     A. Thép, gỗ, vải

     B. Bêtông, sắt, bông

     C. Đá, sắt, thép

     D. Vải, nhung, dạ

 • Midoriya Izuku đã đặt câu hỏi: Please help me .... Cách đây 1 tháng

  Để tránh được hiện tượng tiếng vang trong phòng thì phòng phải có kích thước nào sau đây ?

     A. Nhỏ hơn 11,5m

     B. Lớn hơn 11,5m

     C. Nhỏ hơn 11,35m

     D. Lớn hơn 11,35m

Điểm thưởng gần đây (215)

 • Midoriya Izuku: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
 • Midoriya Izuku: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tháng
 • Midoriya Izuku: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tháng
 • Midoriya Izuku: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tháng
 • Midoriya Izuku: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tháng
 • Midoriya Izuku: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tháng
 • Midoriya Izuku: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
 • Midoriya Izuku: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
 • Midoriya Izuku: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tháng
 • Midoriya Izuku: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng