ON
YOMEDIA

Midoriya Izuku's Profile

Midoriya Izuku

Midoriya Izuku

01/01/1970

Số câu hỏi 76
Số câu trả lời 125
Điểm 704
Kết bạn

Hoạt động gần đây (742)

Điểm thưởng gần đây (218)

  • Midoriya Izuku: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Midoriya Izuku: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Midoriya Izuku: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Midoriya Izuku: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • Midoriya Izuku: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • Midoriya Izuku: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • Midoriya Izuku: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
  • Midoriya Izuku: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
  • Midoriya Izuku: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • Midoriya Izuku: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1