YOMEDIA

Hello Bro!'s Profile

Hello Bro!

Hello Bro!

02/02/2003

Số câu hỏi -3
Số câu trả lời 34
Điểm 137
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (277)

 • Hello Bro! đã đặt câu hỏi: Sinh 6!!!!!!!!!!! Cách đây 4 năm

  Câu 30. Tại sao có sự sai khác giữa cây trồng và cây hoang dại?

  A. Vì cây trồng được sinh trưởng và phát triển trong điều kiện tối ưu với nơi sống thoáng đãng và nguồn dinh dưỡng dồi dào, ít phải cạnh tranh với các cá thể cùng loài khác.

  B. Vì cây trồng là kết quả của quá trình cải biến và chọn lọc từ cây hoang dại nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng của con người và qua thời gian, chúng càng ngày càng có nhiều sai khác so với dạng gốc.

  C. Vì cây trồng và cây hoang dại không có mối liên hệ qua lại với nhau. Chúng có đặc điểm di truyền hoàn toàn khác nhau nên hình thái, cấu tạo và các đặc tính đi kèm cũng không giống nhau.

  D. Tất cả các phương án đưa ra.

 • Hello Bro! đã đặt câu hỏi: Sinh 6!!!!!!!!!!! Cách đây 4 năm

  Câu 29. Trong các phương pháp nhân giống dưới đây, phương pháp này cho hiệu quả kinh tế cao nhất?

  A. Ghép cành
  B. Chiết cành
  C. Nuôi cấy mô, tế bào
  D. Ghép cây

 • Hello Bro! đã đặt câu hỏi: Sinh 6!!!!!!!!!!! Cách đây 4 năm

  Câu 28. Chuối hoang dại có điểm gì sai khác so với chuối trồng?

  A. Quả nhỏ hơn
  B. Có vị chát dù khi đã chín
  C. Có nhiều hạt
  D. Tất cả các phương án đưa ra

 • Hello Bro! đã đặt câu hỏi: Sinh 6!!!!!!!!!!! Cách đây 4 năm

  Câu 27. Trong các nhóm thực vật ngày nay, nhóm nào có tổ chức cơ thể đơn giản nhất?

  A. Hạt trần                   B. Dương xỉ

  C. Rêu                      D. Tảo

 • Hello Bro! đã đặt câu hỏi: Sinh 6!!!! Cách đây 4 năm

  Câu 26. Trong lịch sử Trái Đất, Hạt trần xuất hiện khi

  A. Khí hậu trở nên khô và lạnh.
  B. Khí hậu nóng và rất ẩm.
  C. Các đại dương chiếm phần lớn diện tích Trái Đất.
  D. Diện tích đất liền ngày một thu hẹp.

 • Hello Bro! đã đặt câu hỏi: Trên Trái Đất, thực vật ở cạn xuất hiện trong điều kiện nào? Cách đây 4 năm

  Câu 25. Trên Trái Đất, thực vật ở cạn xuất hiện trong điều kiện nào?

  A. Diện tích đất liền dần mở rộng
  B. Các đại dương chiếm phần lớn diện tích Trái Đất
  C. Xảy ra hiện tượng trôi dạt lục địa
  D. Khí hậu trở nên khô và lạnh (thời kì Băng hà)

 • Hello Bro! đã đặt câu hỏi: Sinh 6!!!!!!!!!!! Cách đây 4 năm

  Câu 24. Trong các nhóm thực vật dưới đây, nhóm nào xuất hiện sau cùng?

  A. Rêu                        B. Hạt trần

  C. Hạt kín                     D. Dương xỉ

 • Hello Bro! đã đặt câu hỏi: Sinh 6!!!!!!!!!!! Cách đây 4 năm

  Câu 23. Thực vật ở cạn đầu tiên là

  A. Tảo đa bào nguyên thủy.
  B. Quyết trần.
  C. Quyết cổ đại.

  D. Dương xỉ cổ.

 • Hello Bro! đã đặt câu hỏi: Sinh 6!!!!!!!!!!! Cách đây 4 năm

  Câu 22. Trong lịch sử Trái Đất, sự xuất hiện hay diệt vong của các loài thực vật có mối liên hệ mật thiết với

  A. Tốc độ sinh sản của chúng.
  B. Sự thay đổi của điều kiện khí hậu, địa chất.
  C. Cường độ trao đổi chất và năng lượng của mỗi loài.
  D. Sự tác động theo hai chiều thuận nghịch của con người.

 • Hello Bro! đã đặt câu hỏi: Sinh 6!!!!!!!!!!! Cách đây 4 năm

  Câu 21. Các đại diện của ngành Hạt kín và ngành Hạt trần giống nhau ở đặc điểm nào sau đây?

  A. Đều sống chủ yếu trên cạn
  B. Đều có rễ, thân, lá thật sự
  C. Đều sinh sản bằng hạt
  D. Tất cả các phương án đưa ra

Không có Điểm thưởng gần đây

ZUNIA9
 

 

ON