YOMEDIA

Huỳnh linh's Profile

Huỳnh linh

Huỳnh linh

01/01/1990

Số câu hỏi 6
Số câu trả lời 287
Điểm 1564
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (297)

Điểm thưởng gần đây (22)

  • Huỳnh linh: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 2 tháng
  • Huỳnh linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 10 Chân trời sáng tạo Bài 17: Văn minh Phù Nam) (+1đ) Cách đây 3 tháng
  • Huỳnh linh: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 tháng
  • Huỳnh linh: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 4 tháng
  • Huỳnh linh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Huỳnh linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 10 Cánh diều Bài 1: Mạng máy tính với cuộc sống) (+3đ) Cách đây 7 tháng
  • Huỳnh linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 10 Cánh diều Bài 2: Sự ưu việt của máy tính và những thành tựu của tin học) (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Huỳnh linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 10 Cánh diều Bài 1: Dữ liệu, thông tin và xử li thông tin) (+3đ) Cách đây 7 tháng
  • Huỳnh linh: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 7 tháng
  • Huỳnh linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 10 Chân trời sáng tạo Bài 7: Văn minh Trung Hoa cổ – trung đại) (+1đ) Cách đây 7 tháng
ZUNIA9
 

 

ON