ON
YOMEDIA

Nguyễn Đăng Chiến's Profile

Nguyễn Đăng Chiến

Nguyễn Đăng Chiến

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 250
Điểm 1267
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (252)

Điểm thưởng gần đây (259)

  • Nguyễn Đăng Chiến: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 9 Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản) (+3đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Đăng Chiến: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 4 Lao động việc làm. Chất lượng cuộc sống) (+3đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Đăng Chiến: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 6 Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam) (+3đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Đăng Chiến: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 15 Thương mại và du lịch) (+3đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Đăng Chiến: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 2 Dân số và gia tăng dân số) (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Đăng Chiến: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 1 Cộng đồng các dân tộc Việt Nam) (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Đăng Chiến: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý Bài 18 Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)) (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Đăng Chiến: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Đăng Chiến: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Đăng Chiến: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1