AMBIENT

Nguyễn Đăng Chiến's Profile

Nguyễn Đăng Chiến

Nguyễn Đăng Chiến

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 250
Điểm 1252
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (252)

Điểm thưởng gần đây (252)

  • Nguyễn Đăng Chiến: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Đăng Chiến: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Đăng Chiến: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Đăng Chiến: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Đăng Chiến: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Đăng Chiến: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Đăng Chiến: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Đăng Chiến: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Đăng Chiến: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Đăng Chiến: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng