ON
YOMEDIA

lê nguyễn's Profile

lê nguyễn

lê nguyễn

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 119
Điểm 378
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (125)

Điểm thưởng gần đây (137)

  • lê nguyễn: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • lê nguyễn: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • lê nguyễn: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • lê nguyễn: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • lê nguyễn: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • lê nguyễn: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • lê nguyễn: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • lê nguyễn: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • lê nguyễn: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 6 tháng
  • lê nguyễn: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 6 tháng

 

1=>1