YOMEDIA

Bài tập 4 trang 90 SGK Hình học 12

Giải bài 4 tr 90 sách GK Toán Hình lớp 12

Tìm a để hai đường thẳng sau đây cắt nhau:

\(d:\left\{\begin{matrix} x=1+at & \\ y=t & \\ z= -1+2t & \end{matrix}\right.\)     \(d':\left\{\begin{matrix} x=1-t' & \\ y=2+2t' & \\ z= 3-t'. & \end{matrix}\right.\) 

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Phương pháp:

Hai đường thẳng cắt nhau khi phương trình giao điểm của chúng có một nghiệm.

Lời giải:

Ta có lời giải chi tiết bài 4 như sau:

Hai đường thẳng d và d' cắt nhau khi và chỉ khi hệ phương trình sau đây đối với t và t' có nghiệm: \(\left\{\begin{matrix} 1+at=1-t' &(1)\\ t = 2+2t' & (2)\\ -1+2t=3-t' & (3) \end{matrix}\right.\)

Từ hệ (2) và (3) ta suy ra \(\left\{\begin{matrix} t=2\\ t'=0 \end{matrix}\right.\)

Thay các giá trị trên của t và t' vào phương trình (1) ta được: 1 + 2a ⇔ a = 0.

Vậy hai đường thẳng d và d' cắt nhau khi và chỉ khi a = 0.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 90 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Phạm Vân

  A( -3 0 0) B(0 0 3) C (0 -3 0) và mp (p) x + y + z-3=0 gọi M ( a b c) thuộc (p) sao cho | véctơ MA + MB - MC | nhỏ nhất tìm a b c

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Tieu Dong

  cho đường thẳng (d) : (m-2)x+(m-1)y=1

  a)cmr (d) luôn đi qua một điểm cố định với mọi m.

  b)tính giá trị của m để khoảng cách từ O đến đến (d) là lớn nhất .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>