Chứng minh M là trọng tâm tam giác ABC khi và chỉ khi a^2.vt MH + b^2. vt MI + c^2

bởi Đặng Quỳnh 06/09/2018

Cho tam giác ABC, M là một điểm nằm trong tam giác ABC. Gọi H, I, K lần lượt là hình chiếu của M lên BC, CA, AB. Chứng minh rằng M là trọng tâm tam giác ABC khi và chỉ khi a^2.vt MH + b^2. vt MI + c^2. vtMK = vt 0 với a = BC, b = CA, c = AB.

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan