ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Ý thức có trước, vật chất có sau, ý thức quyết định vật chất, đây là quan điểm:

  • A. Duy vật
  • B. Duy tâm
  • C.  Nhị nguyên
  • D. Duy tâm chủ quan 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE