YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Lựa chọn câu đúng nhất theo quan điểm CNDVBC:

  • A. Phát triển là sự thay đổi thuần túy về mặt số lượng hay khối lượng của sự vật hiện tượng 
  • B. Phát triển là sự thay đổi về vị trí của sự vật hiện tượng trong không gian, thời gian.
  • C. Phát triển không chỉ là sự thay đổi về số lượng và khối lượng mà nó còn là sự thay đổi về chất của sự vật hiện tượng
  • D. Tất cả các câu đều sai 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA