YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Lựa chọn câu đúng nhất theo quan điểm CNDVBC.

  • A. Nguồn gốc của sự vận động là ở bên ngoài sự vật hiện tượng do sự tương tác hay do sự tác động.
  • B. Nguồn gốc của sự vận động là do ý thức tinh thần tư tưởng quyết định.
  • C. Nguồn gốc của sự vận động là ở trong bản thân sự vật hiện tượng do sự tác động của các mặt, các yếu tố trong sự vật hiện tượng gây ra.
  • D. Nguồn gốc của sự vận động là do “Cú hích của thượng đế” 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA