YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo Ăngghen, hình thức vận động đặc trưng của con người và xã hội loài người là hình thức nào?

  • A.  Vận động sinh học
  • B. Vận động cơ học
  • C. Vận động xã hội
  • D. Vận động lý học 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA