• Câu hỏi:

  Which of the following was seen as a disadvantage of the postage stamp?

  • A. It had to be purchased by the sender in advance.
  • B. It increased the cost of mail delivery.
  • C. It was difficult to affix to letters.
  • D. It was easy to counterfeit.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Từ đầu đoạn 2: In 1847 the United States Post Office Department adopted the idea of a postage stamp, which of course  simplified the payment for postal service but caused grumbling by those who did not like to prepay -> gây sự càu nhàu từ những người không thích trả trước -> trả trước là một vấn đề

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC