• Câu hỏi:

  Most authorities consider both dreaming while sleep and daydreaming to be forms of fantasy.

  • A. both
  • B. while
  • C. to be
  • D. of fantasy

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  While + mệnh đề; hoặc while + Ving. Không có while + N (while sleep). Trong khi đó, during + N -> chuyển thành dreaming during sleep = mơ trong giấc ngủ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC