ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Most authorities consider both dreaming while sleep and daydreaming to be forms of fantasy.

  • A. both
  • B. while
  • C. to be
  • D. of fantasy
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  While + mệnh đề; hoặc while + Ving. Không có while + N (while sleep). Trong khi đó, during + N -> chuyển thành dreaming during sleep = mơ trong giấc ngủ

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 26682

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề tuyển sinh Tiếng Anh lớp 10

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1