ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Choose the correct answer to fill in the blank.

  Câu hỏi:

  “I’m sure the Whitleys were involved.” “They___________have since they know nothing about the business.”

  • A. can’t
  • B. wouldn’t
  • C. shouldn’t
  • D. mustn’t
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Can’t have là thu gọn của can’t have done : dự đoán chắc chắn việc gì đã không xảy ra trong quá khứ. Dịch: Người nói chắc chắn nhà Whitleys có liên quan; nhưng người đáp nói họ chắc chắn không liên quan vì họ không biết gì về việc kinh doanh

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 26605

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề tuyển sinh Tiếng Anh lớp 10

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1