• Câu hỏi:

  Health food is now___________in popularity.

  • A. growing
  • B. raising
  • C. getting
  • D. flying

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Grow in popularity = ngày càng được ưa chuộng

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC