• Câu hỏi:

  The Pinebrook Inn has a courtesy bus which runs every thirty minute both to and from the downtown area.

  • A. has
  • B. which
  • C. everything thirty minute
  • D. to and from

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Sau “minute” phải có “s” vì thirty (=30) là số nhiều. Every thirty minutes = cứ 30 phút một lần

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC