• Câu hỏi:

  ___________fire, please break the glass and ring the bell.

  • A. In case of
  • B. During
  • C. Because of
  • D. With a view to

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  In case of N/Ving = trong trường hợp gì. During N = trong suốt khoảng thời gian gì. Because of = bởi vì. With a view to N/Ving = với mục đích gì

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC