ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  It was___________of Harry to arrive late and then try to dominate the meeting.

  • A. common
  • B. usual
  • C. ordinary
  • D. typical
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  It + be + typical of + somebody + to V = việc ai làm gì là điển hình (người đó rất hay làm việc này). Typical = đặc trưng, điển hình. Common = phổ biến, thông thường. usual = thường xuyên. Ordinary = thông thường

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 26629

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề tuyển sinh Tiếng Anh lớp 10

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1