• Câu hỏi:

  After three days in the desert, his mind began to play___________on him.

  • A. games
  • B. jokes
  • C. tricks
  • D. fun

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Play a trick on somebody = chơi xỏ, làm trò bịp bợm, dối trá. Dịch: sau ba ngày ở sa mạc, đầu óc anh ta bắt đầu tự lừa mị anh ta

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC