• Câu hỏi:

  During their first date, Jane had nervously peppered the conversation with _______talk.

  • A. unimportant
  • B. tiny
  • C. small
  • D. trivial

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Small = nhỏ, chút ít. Unimportant = không quan trọng. tiny = nhỏ xíu. Trivial = nhỏ nhặt, tiểu tiết

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC