• Câu hỏi:

  The___________of the building of the new shopping centre are doing everything they can to prevent the project from even starting.

  • A. advocates
  • B. opponents
  • C. independents
  • D. opposites

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Opponent (n) = người phản đối. Advocate (n) = người ủng hộ. Independent (n) = người độc lập. Opposite (n) = phía/vật đối lập

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC