• Câu hỏi:

  One way to let off___________after a stressful day is to take some vigorous exercise.

  • A. cloud
  • B. tension
  • C. steam
  • D. sweat

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Let off steam (thành ngữ) = nghỉ xả hơi

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC