ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  I’m___________my brother is.

  • A. nowhere like so ambitious
  • B. nothing near as ambitious as
  • C. nothing as ambitious than
  • D. nowhere near as ambitious as
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Nowhere near as + adj + as + N = không … giống ai đó chút nào

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 26635

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề tuyển sinh Tiếng Anh lớp 10

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1