• Câu hỏi:

  I’m___________my brother is.

  • A. nowhere like so ambitious
  • B. nothing near as ambitious as
  • C. nothing as ambitious than
  • D. nowhere near as ambitious as

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Nowhere near as + adj + as + N = không … giống ai đó chút nào

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC