YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  I’m amazed that this game ever___________– it is so silly!

  • A. took in
  • B. caught on
  • C. took up
  • D. caught by

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Catch on = trở nên phổ biến, được ưa chuộng

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 26616

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề tuyển sinh Tiếng Anh lớp 10

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA