• Câu hỏi:

  I’m amazed that this game ever___________– it is so silly!

  • A. took in
  • B. caught on
  • C. took up
  • D. caught by

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Catch on = trở nên phổ biến, được ưa chuộng

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC