ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  The private postal services of the 19th century claimed that they could do which of the following better than the government?

  • A. Deliver a higher volume of mail
  • B. Deliver mail more cheaply
  • C. Deliver mail faster 
  • D. Deliver mail to rural areas
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Từ dòng 7 đoạn 2: and actually advertised that between Boston and Philadelphia they were a half-day speedier than the government mail -> chúng (những dịch vụ vận chuyển tư) nhanh hơn nửa ngày so với thư từ chính quyền (vận chuyển công)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 26698

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề tuyển sinh Tiếng Anh lớp 10

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1