• Câu hỏi:

  The private postal services of the 19th century claimed that they could do which of the following better than the government?

  • A. Deliver a higher volume of mail
  • B. Deliver mail more cheaply
  • C. Deliver mail faster 
  • D. Deliver mail to rural areas

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Từ dòng 7 đoạn 2: and actually advertised that between Boston and Philadelphia they were a half-day speedier than the government mail -> chúng (những dịch vụ vận chuyển tư) nhanh hơn nửa ngày so với thư từ chính quyền (vận chuyển công)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC