• Câu hỏi:

  Finding the gorillas alive had been___________his wildest dreams.

  • A. past
  • B. beneath
  • C. beyond
  • D. without

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Beyond one’s dream = hơn cả trong mơ. Việc phát hiện ra loài khỉ đột còn sống đã vượt quá cả giấc mơ của anh ta

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC