ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Between the ages of nine and fifteen, almost all young people undertake a rapid series of psychological changes.

  • A. Between
  • B. almost
  • C. undertake
  • D. series of
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Undertake = thực hiện, đảm nhiệm. Phải dùng từ “undergo” = trải qua -> hầu hết các thanh niên đều trải qua một loạt  những thay đổi tâm lí

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 26676

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề tuyển sinh Tiếng Anh lớp 10

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1