• Câu hỏi:

  Between the ages of nine and fifteen, almost all young people undertake a rapid series of psychological changes.

  • A. Between
  • B. almost
  • C. undertake
  • D. series of

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Undertake = thực hiện, đảm nhiệm. Phải dùng từ “undergo” = trải qua -> hầu hết các thanh niên đều trải qua một loạt  những thay đổi tâm lí

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC