• Câu hỏi:

  “Candy’s an excellent pianist, isn’t she?” “She___________to win the prize if she plays this well during the competition.”

  • A. is due
  • B. is bound
  • C. is about
  • D. is set

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Be bound to V = chắc chắn (sẽ) làm gì. Be due to V = phải làm gì theo lịch trình. Be about to V = định làm gì

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC