• Câu hỏi:

  The dawn redwood appears___________some 100 million years ago in northern forests around the world.

  • A. was flourished
  • B. having to flourish
  • C. to have flourished
  • D. have flourished

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Appear to have + past participle = dường như đã làm điều gì trong quá khứ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC