YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  The word ‘they ’ refers to

  • A. Boston and Philadelphia
  • B. Businesses
  • C. arrangements
  • D. letters

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  “they” đã được nhắc đến từ trước đó dưới dạng sở hữu “their”. Nó thay thế cho danh từ số nhiều ở câu trước, có thể hoạt động (activities), có thể nhanh chóng (speedier)  là “businesses”

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 26697

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề tuyển sinh Tiếng Anh lớp 10

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA