• Câu hỏi:

  The word ‘they ’ refers to

  • A. Boston and Philadelphia
  • B. Businesses
  • C. arrangements
  • D. letters

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  “they” đã được nhắc đến từ trước đó dưới dạng sở hữu “their”. Nó thay thế cho danh từ số nhiều ở câu trước, có thể hoạt động (activities), có thể nhanh chóng (speedier)  là “businesses”

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC