• Câu hỏi:

  ___________, the balcony chairs will be ruined in this weather.

  • A. Leaving uncovered
  • B. Having left uncovered
  • C. Left uncovered
  • D. Been left uncovered

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phân từ 2 của động từ (past participle) có thể đứng đầu câu như một hình thức rút gọn mệnh đề quan hệ mang nghĩa bị động. dịch: Bị bỏ lại trong tình trạng không che phủ những chiếc ghế ban công sẽ bị phá hủy trong thời tiết này

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC