• Câu hỏi:

  The life___________of individuals in developed countries increases dramatically every decade.

  • A. expectation
  • B. exception
  • C. exertion
  • D. expectancy

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Life expectancy = tuổi thọ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC