• Câu hỏi:

  In 1863 the United States government began providing which of the following to mail carriers?

  • A. A salary
  • B. Housing
  • C. Transportation
  • D. Free postage stamps

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Từ đầu đoạn 3: Finally, in 1863, Congress provided that the mail carriers who delivered the mail from the post offices to private addresses should receive a government salary,..

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC