• Câu hỏi:

  I always clean the flat before my mom comes round, but she always finds at least one___________of dust.

  • A. scrap
  • B. gust
  • C. speck
  • D. blade

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  A speck of dust = một vết bẩn. scrap = mảnh  nhỏ. Gust = cơn gió, mưa. Blade = lưỡi (dao, lá)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC