AMBIENT
 • Câu hỏi:

  They avoid the usual tourist attractions in favour of places that are off the_______ track.

  • A. gone
  • B. worn
  • C. beaten
  • D. ridden

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Off the beaten track = ở nơi ít ai đến. dịch: Họ tránh những địa điểm du lịch thông thường mà hướng tới những nơi ít người đến

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA