YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Although the journey was___________with danger, it turned out to be a rewarding experience for everyone.

  • A. fraught
  • B. filled
  • C. full
  • D. littered

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Be fraught with something = chứa đầy cái gì (nguy hiểm). Fill (something ) with something = (làm) đầy cái gì (về mặt vật chất)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 26614

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề tuyển sinh Tiếng Anh lớp 10

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA