• Câu hỏi:

  It can be inferred from the first paragraph that in the USA in the early 19th  century.

  • A. the recipient had to pay to receive the letters
  • B. the recipient paid the same for all kinds of letters
  • C. postage stamps for letters came into use
  • D. the mail carriers earned a lot of money from the government

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Từ dòng đầu tiên: In the early days of the United States, postal charges were paid by the recipient -> phí bưu điện được trả bởi người nhận

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC