• Câu hỏi:

  As the drug took___________, the patient became quieter.

  • A. effect
  • B. force
  • C. influence
  • D. action

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Take effect = có hiệu quả, phát huy tác dụng

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC